Korzyści
każdego dnia

System Affiniti 30 pozwala szybko uzyskać potrzebne obrazy diagnostyczne – nawet w przypadku pacjentów najtrudniejszych do przebadania ze względów technicznych.


Zdjęcia kliniczne