Spraw, aby dzięki technologii
Twój oddział pełnił wiodącą rolę

Dzięki połączeniu uniwersalności i efektywności echokardiografów GE z linii Vivid* z zaawansowaną programową platformą formowania wiązki i rekonstrukcji obrazów cSound*, aparat Vivid* E95 wyznacza nowy poziom w dziedzinie badań ultrasonograficznych 4D, umożliwiając ograniczenie liczby badań o jakości niediagnostycznej, jak również kosztów opieki.